Jaká nebezpečí na nás číhají na síti


Není pochyb o tom, že internet se stal fenoménem dneÅ¡ní doby. Využívají jej již dÄ›ti, a dokonce i uÄitelé základních Å¡kol jej vyžadují například pro plnÄ›ní domácích úkolů. Je znám pÅ™edevším jako místo, kde lze najít v podstatÄ› jakoukoliv informaci, a žáci jsou nabádáni, aby jej používali jen a pouze k tomuto úÄelu. Je vÅ¡ak jasné, že jej lze využít k mnoha jiným vÄ›cem. Problém je vÅ¡ak v tom, že s jeho používáním je spojena i Å™ada nebezpeÄí, která si pÅ™edevším starší kantoÅ™i, kteří novým technologiím příliÅ¡ nerozumí, neuvÄ›domují.

 

internet dnes používají i děti

 

Tím prvním jsou nejrůznÄ›jší podvody, se kterými se můžeme setkat. Může se jednat o podvodné e-maily Äi zprávy na sociálních sítích, kdy například lákají důvěřivce na obrovskou výhru. Ta samozÅ™ejmÄ› neexistuje, namísto toho je cílem z lidí získat co nejvíce penÄ›z, případnÄ› dokonce i přístup k internetovému bankovnictví. A nÄ›které z tÄ›chto zpráv vypadají skuteÄnÄ› důvÄ›ryhodnÄ›, kdy například pÅ™edstírají, že jsou od příbuzného Äi známého.

 

To je ovÅ¡em zdaleka ten nejmenší problém, se kterým se můžeme setkat. Jsou zde i jiná, daleko vÄ›tší rizika. A jedním z nich je kyberÅ¡ikana Äi kyberstalkování, které může nakonec pÅ™erůst i v reálnou hrozbu, které se nezbavíme jednoduÅ¡e tím, že svůj úÄet na sociálních sítích vymažeme. Sem patří také faleÅ¡ná nabídka přátelství a nakonec i vylákání daného ÄlovÄ›ka. JistÄ›, nedÄ›je se to příliÅ¡ Äasto, avÅ¡ak to neznamená, že bychom o tomto riziku nemÄ›li vÄ›dÄ›t. Je totiž naprosto reálné.

 

surfování po internetu má i svá rizika

 

Pak je tu také získání přístupu do poÄítaÄe, a to nejen pomocí viru, ale například i pomocí poskytnutí přístupových údajů. Typická jsou například faleÅ¡ná okna, tvrdící, že je váš poÄítaÄ zavirován, a vybízející k zavolání na dané telefonní Äíslo. JistÄ›, osoba na druhém konci se vám pÅ™edstaví jako technik Microsoftu, případnÄ› technická podpora, ve skuteÄnosti vÅ¡ak chce získat přístup do vaÅ¡eho poÄítaÄe a k vaÅ¡im datům.

 

Proto bychom měli i k internetu přistupovat s rezervou. Jistě, může být rozhodně dobrým pomocníkem, avšak neměli bychom zanedbávat opatrnost. To by se nám mohlo velmi snadno vymstít.