Motorka a začátečník


Pokud ÄlovÄ›k zaÄíná, nemůže Äekat, že bude vÅ¡echno hned umÄ›t. Jsou vÄ›ci, které ÄlovÄ›k pochopí až Äasem. I když ÄlovÄ›k vyjde z autoÅ¡koly, nikdy nic neumí na 100 %. Mnoho vÄ›cí se ÄlovÄ›k nauÄí až v provozu. Aby se ÄlovÄ›k nauÄil co nejvíce, musí hlavnÄ› jezdit sám. Pokud s vámi bude nÄ›kdo jezdit a neustále vám bude říkat, co máte nebo nemáte dÄ›lat, nikdy se sami nenauÄíte Å™eÅ¡it urÄité situace. Je pochopitelné, že vám budou lidé říkat, že ze zaÄátku bude lepší, když budou jezdit s vámi, ale nemÄ›li by s vámi jezdit. JednoduÅ¡e daným lidem Å™eknÄ›te, že s vámi nemají jezdit, jelikož se nikdy nic nenauÄíte. Je to stejné jak v případÄ› auta, tak i v případÄ› motorky.

hnědá motorka

Mnohdy je to ale o tom, že s vámi daný ÄlovÄ›k chce jet hlavnÄ› proto, aby zkontroloval, jestli se autu nebo motorce nic nestane. U celé Å™adÄ› lidí to je právÄ› tak, že jim tolik nejde o vás, jako o danou vÄ›c. Mnoho lidí si dÄ›lá Å™idiÄák na motorku právÄ› proto, že ve výsledku mohou mnohé uÅ¡etÅ™it, a to už jen proto, že motorka nepotÅ™ebuje tolik, co auto. PrávÄ› z toho důvodu mnoho lidí jezdí na motorce, a to zejména v dobÄ›, kdy je venku pÅ™ijatelné poÄasí. Na motorce dnes může jezdit opravdu každý, a to vÄetnÄ› vás. UrÄitÄ› nemÄ›jte strach z toho, že nepochopíte, co je potÅ™eba dÄ›lat a co dÄ›lat nesmíte.

Äerná motorka

Ve Å¡kole vás vÅ¡echno nauÄí. Je už pak na ÄlovÄ›ku, jak po získání Å™idiÄského průkazu bude nebo nebude jezdit. Pokud ale chcete vÅ¡echno umÄ›t, a to co možná nejlépe, bylo by dobré, abyste po získání Å™idiÄského průkazu opravdu jezdili. JedinÄ› tak se vÅ¡echno nauÄíte. RozhodnÄ› existují lidé, kteří získají Å™idiÄský průkaz jak na auto, tak na motorku, ale následnÄ› nejezdí. NÄ›co takového je obrovská chyba a to proto, že ÄlovÄ›k dostane strach a už nikdy za volat nebo za řízení motorky nesedne. Je dobré nedÄ›lat zbyteÄné chyby, protože by to klidnÄ› mohlo dopadnout tak, že na konec to budou jen zbyteÄnÄ› vyhozené peníze. Uvidíte, že vÅ¡echno pochopíte tak, jak pochopit máte. VÅ¡echno je to jen o tom se dané vÄ›ci co nejvíce vÄ›novat.