Kultura je důležitá pro všechny společnosti a měl, aby se neustále rozvíjet. Ale víme, jakou kulturu vlastně máme? Trochu se budeme tímto tématem zaobírat. Už v základní škole se učíme o tom, co definuje slovo kultura. Setkáváme se s ní totiž na denní bázi a měla by se do člověka vštěpovat už od dětství. Je to totiž něco, co se poté přenáší dalším a dalším generacím a informuje nás o tom jaká předešlá generace nebo ty mnohem starší byly, žili a tvořili. Trochu si to tedy oprášíme. Kultura je v přeneseném slova smyslu znamená něco pěstovat.

acropilis

A v tomto případě se jedná o pěstování kulturního dědictví. Kulturu můžeme rozdělit na dvě skupiny. Za prvé se jedná o kulturu hmotnou a v druhém případě na kulturu nehmotnou. A co do každé skupiny patří? Pokud se budeme bavit o kultuře hmotné je možné do ní zařadit vše co člověk vytvořil. Tedy se zde může jednat například o literaturu, obrazy, stavby, ale také třeba písně a mnoho dalšího. Pokud chceme vymezit kulturu nehmotnou patří zde poté normy, pravidla, řeč, čím se tedy člověk ve společnosti řídí. Ale toto není jediné dělení kultury. Kulturu lze následně dělit na vysokou a nízkou.

kultura

A co si představit pod těmito druhy kultury? Tak pojďme se podívat i na toto dělení. Pokud se budeme bavit tedy o vysoké kultuře jedná se o lidské výtvory, které jsou oceňovány elitami ve svém oboru. Tedy do této kultury například patří obrazy, které jsou oceňovány špičkami ve svém oboru. Oproti tomu nízká kultura jsou výtvory populární kultury. Udělali jsme Vám v tom trochu jasno? Kultura není vůbec jednoduchý pojem a skrývá mnoho dalších kategorizací. Je, ale důležité pro každou společnost vědět jakou kulturou oplývá. Díky cestování můžeme poté poznávat kulturu i jiných společností a porovnat ji. Každá kultura má totiž jiné normy, které nás mohou fascinovat.